"Ons dien God, mekaar en die gemeenskap, in geloof en liefde."

Welkom

 

Adres: Hoek van Hofmeyr- en Bosmanstraat, Stellenbosch

 

Oggenddienste is elke Sondag om 09:00

 

Aanddienste (slegs gedurende universiteitsemesters) om 19:00

Saam in diens, saam in hoop...

Matteus 23:11: “Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien." Deur God en ons naaste te dien, is ons nie net getrou aan ons roeping nie, maar bring ons ook hoop in 'n wêreld vol wanhoop.

Syndicate content